Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Основа на колона в горния край на греда на предпазна стена.

Със страничен кофраж.

   

CCP001-B

   


  • Височината на гредата в горната част на стената трябва да бъде по-голяма или равна на 2/3 от дължината на закотвяне Lb.

  • Плочата ще бъде нормално закрепена в гредата в горната част на стената, която изисква гредата да бъде конструирана в два етапа.