Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Колона на ръба върху греда по периметъра на ръба.

Със страничен кофраж.

   

CSL002-B

   


  • Когато плочата е предвидена върху съседна съществуваща сграда, трябва да се разположи непрекъснат слой полиестер с дебелина от 2 до 5 cm, за да предотврати връзките, които довеждат допълнителни интерференции между фундаментите.

  • Въпреки че не е необходимо винаги да се усилват ръбовете на плочата, препоръчваме да бъде осигурена вътрешна греда със стремена. Стремената заемат важна роля срещу възможното продънване, което колоните могат да породят и също помагат за опора на горния слой армировка.

  • За плочи с дебелина < 40 cm, широчината A на гредата по ръба ще бъде A = H. За по-високи стойности, A >= 40 cm.