Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Схема а армировка в колона във връзки с греди и плочи без динамични натоварвания.

   

EDP001-P