Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли

   

Детайл на борда на вертикална плоча.

   

FIL735-B

   


  • Страничното покритие на гредата по ръба трябва да е най-малко 5 cm, за да могат куките на отрицателния прът да имат подходящо покритие. С други думи страничният кофраж трябва да е на най-малко 5 cm от стремената.