Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли

   

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък.

Олекотена плоча.

Еднократно блокета.

   

FIR533-P

   


  • Извършването на смяна във височината в зоната с положителен огъващ момент е опасно. Трябва да се разгледа индивидуално всеки случай.