Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Adaptado para Chile

Adaptado para Colombia

Adaptado para Ecuador

Adaptado para Perú

Adaptado para Honduras

Adaptado para Panamá

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата.

Долна масивна плоча с еднопосочна плоча.

Успоредни армирани греди.

   

FIU374-P