Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на предпазна стена с фундаментна плоча.

   

CCP011

   


  • По време на изграждане на стената е препоръчително да бъде разположен лесен за премахване елемент на правилното ниво, за да позволява поставянето на плочата след нейното местене; така се избягва насичане, което винаги произлиза скъпо.

  • Насичането на стената в зоната на големите странични усилия ще отслаби стената. За да се усвои това решение ще се изисква проверка на капацитета на стената в засегнатите сечения и да се изучи в конструкцията чрез редуващи се панели.