Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка в горната част на предпазна стена с еднопосочна плоча.

Успоредни греди.

   

CCP104

   


  • Необходимо е да се установи опорен механизъм на стената за земен натиск, докато не е препоръчително те да разчитат изключително на натисковия слой на плочите. Препоръчително е детайлът EHU020 да бъде включен в плана на плочата.

  • Също трябва да се употреби детайл EHU020 ако напречното огъване на плочата е голямо.