Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

 
   

Междинна връзка в предпазна стена през непрекъснати ъгли.

Еднопосочна плоча.

Предварително напрегнати греди.

   

CCP206

   


  • Механично възелът се състои от проста опора. Отделете специално внимание на положителната армировка, понеже може да остане къса в зависимост от модела използван в изчислението на плочата - съдействието на отрицателната армировка е минимално.

  • Предоставените стойности, съответстващи на плочите в сградите с общо натоварване, което не превишава 1.000 kp/m2 и участъци не по-големи от 6 метра.

  • Ако се приеме решението на несвързаните ъгли, ъглите, котвите и гредите по ръба трябва да бъдат анализирани.

  • Всички стоманени елементи във връзките трябва да бъдат съответно защитени срещу корозия, затова е от значение горният край на връзката между плочата и стената да бъде изолирана, за да предотврати прониквания.