Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EAC: Стоманена конструкция. Връзки към Фундаментите

EAC001

  

Закотвяща система за плочи със стандртни опори.

EAC002

  

Закотвяща система за елементи, за които се изисква монтажна точност.

EAC003

  

База на колоната (HEB) във фундаментите. Твърда връзка.

EAC803

  

База на колоната (HEB) във фундаментите. Полу-твърда връзка.

EAC903

  

База на колоната (HEB) във фундаментите. Проста връзка.

EAC004

  

База на колоната (2 свързани профила UPN) във фундаментите. Твърда връзка.

EAC804

  

База на колоната (2 свързани профила UPN) във фундаментите. Полу-твърда връзка.

EAC904

  

База на колоната (2 свързани профила UPN) във фундаментите. Проста връзка.

EAC005

  

Основа на колоната (2 затворени профила UPN) във фундаментите. Твърда връзка.

EAC805

  

Основа на колоната (2 затворени профила UPN) във фундаментите. Полу-твърда връзка.

EAC905

  

Основа на колоната (2 затворени профила UPN) във фундаментите. Проста връзка.

EAC006

  

База на колоната (кръгла) във фундаментите. Твърда връзка.

EAC806

  

База на колоната (кръгла) във фундаментите. Полу-твърда връзка.

EAC906

  

База на колоната (кръгла) във фундаментите. Проста връзка.

EAC007

  

Основа на стоманена колона над бетоново стъпало.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли