Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Непрекъсната връзка между греди с различни височини.

   

EAG022

   


  • Възелът е проектиран като отчита това, че по-малкото гредово сечение е подпряно на по-голямото. Отделете внимание на усукванията, които могат да се предават в случай на неуравновесени огъващи моменти.