Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

 
   

Полу-твърда връзка греда-колона в края на участъка (2 съединени UPN профила).

   

EAG816

   


  • Изобщо, не е препоръчително да се отчита съвършенна устойчивост в стоманените връзки, освен ако не са осигурени недеформируеми усилители.

  • Трябва да се пресметне дебелината и отстоянието на напречните плочки за надставени колони.

  • Като референция тяхната дебелина е от порядъка на 8 mm и височина 15 cm и отстояние между 60 и 100 cm.