Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Проста връзка греда-колона (2 свързани профила UPN) в линията на колоните.

   

EAG819

   


  • Трябва да се пресметне дебелината и отстоянието на напречните плочки за надставени колони.

  • Като референция тяхната дебелина е от порядъка на 8 mm и височина 15 cm и отстояние между 60 и 100 cm.

  • Отделете внимание на ексцентричните връзки на греди върху отделни профили UPN.