Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EDX: Специални детайли. Колони. Греди

EDP000

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни колони.

EDP098

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни колони. (Таблица Вид I).

EDP099

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни колони. (Таблица Вид II).

EDP001-P

  

Схема а армировка в колона във връзки с греди и плочи без динамични натоварвания.

EDP001

  

Схема а армировка в колона във връзки с греди и плочи без динамични натоварвания.

EDP002-P

  

Схема на армировката на колоните във връзки с греди и плочи с динамични натоварвания.

EDP002

  

Схема на армировката на колоните във връзки с греди и плочи с динамични натоварвания.

EDP003

  

Таблица на стремена за колони и ограничени детайли.

EDP004

  

Групи пръти в колоните.

EDV000

  

Списък на армировката на рампа. Стоманобетонни греди.

EDV098

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни греди. (Таблица Вид I).

EDV099

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни греди. (Таблица Вид II).

EDV001-P

  

Край на греди в колони по ръба.

EDV001

  

Край на греди в колони по ръба.

EDV002

  

Стремена на греди.

EDV003

  

Покритие и отстояние между пръти в греди.

EDV004

  

Врзка на греда по ръба с друга греда. Отрицателни пръти с куки.

EDV005

  

Врзка на греда по ръба с друга греда. Отрицателни непрекъснати пръти.

EDV007

  

Връзка между греда и греда по ръба.

EDV008

  

Връзка между две греди.

EDG000

  

  

EDG001

  

Конструкции на сграда. Таблица за околната среда. Основни видове излагане.

EDG002

  

Характеристики на фабрични тухли.

EDG003

  

Таблица на минимални диаметри на огъване.

EDG004

  

Таблица на номинално бетоново покритие. Нормално изпълнение.

EDG005

  

Разположение на разделителите.

EDG006

  

Таблица на бетоновите характеристики.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли