Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EHI: Рампи

EHI000

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни рампи.

EHI098

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни рампи. (Таблица Вид I).

EHI099

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни рампи. (Таблица Вид II).

EHI001

  

Рампа в контакт с предпазна стена.

EHI002

  

Рампа в контакт с подпорна стена.

EHI003

  

Странична опора на рампа върху подпорна стена допираща се до предпазна стена.

EHI004

  

Странична опора на рампа върху подпорна стена допираща се до подпорна стена.

EHI005

  

Странична опора на рампа върху бетонова стена допираща се до подпорна стена.

EHI006

  

Странична опора на рампа върху бетонова стена допираща се до подпорна стена.

EHI107

  

Завършване на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHI207

  

Завършване на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHI307

  

Завършване на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHI407

  

Завършване на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHI507

  

Завършване на рампа в греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHI607

  

Завършване на рампа в греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHI707

  

Завършване на рампа в масивна плоча.

EHI108

  

Начало на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHI208

  

Начало на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHI308

  

Начало на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHI408

  

Начало на рампа в греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHI508

  

Начало на рампа в греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHI608

  

Начало на рампа в греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHI708

  

Начало на рампа в масивна плоча.

EHI009

  

Основна опора на рампа чрез подпорна стена над греда.

EHI010

  

Основна опора на рампа над греда по ръба конструирана в два етапа.

EHI011

  

Основна опора на рампа над греда по ръба.

EHI012

  

Опора на рампа в колона с подсилване против продънване. Пръти под 450.

EHI013

  

Странична опора на рампа върху подпорна стена подпряна от греда.

EHI014

  

Странична опора на рампа върху греда по ръба.

EHI015

  

Странична опора на рампа върху греда.

EHI016

  

Странична опора на рампа върху подпорна стена.

EHI017

  

Странична опора на рампа върху бетонова стена.

EHI018

  

Начало на рампа над подпорна стена подпряна от фундаментна греда.

EHI019

  

Начало на рампра над бетонова стена подпряна от фундаментна греда.

EHI020

  

Начало на рампа над подпорна стена подпряна от ивичен фундамент.

EHI021

  

Начало на рампа над подпорна стена във фундаментна плоча.

EHI022

  

Начало на рампа над бетонова стена подпряна от ивичен фундамент.

EHI023

  

Начало на рампа над бетонова стена във фундаментна плоча.

EHI024

  

Промяна в наклона на рампата > 1800.

EHI025

  

Промяна в наклона на рампата < 1800.

EHI026

  

Списък на армировката на рампа.

EHI027

  

Опора на рампа в колона с подсилване против продънване. Напречни пръти със стремена.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли