Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EHU: Еднопосочни Плочи

EHU200

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с предварително напрегнати греди.

EHU300

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с армиранис мрежа греди.

EHU400

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с монолитни ребра.

EHU298

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с предварително напрегнати греди. (Таблица Вид I).

EHU299

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с предварително напрегнати греди. (Таблица Вид II).

EHU398

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с армиранис мрежа греди. (Таблица Вид I).

EHU399

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с армиранис мрежа греди. (Таблица Вид II).

EHU498

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с монолитни ребра. (Таблица Вид I).

EHU499

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Еднопосочна плоча с монолитни ребра. (Таблица Вид II).

EHU101

  

Опора в край на участък над подпорна стена. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU201

  

Опора в края на участъка над подпорната стена. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU301

  

Опора в края на участъка над подпорната стена. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU401

  

Опора в края на участъка над подпорната стена. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU102

  

Опора между участъци над подпорна стена. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU202

  

Опора в края на участъка над подпорната стена. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU302

  

Опора между участъците над подпорната стена. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU402

  

Опора между участъците над подпорната стена. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU105

  

Изравнена греда в края на участъка. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU205

  

Изравнена греда в края на участъка. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU305

  

Изравнена греда в края на участъка. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU405

  

Изравнена греда в края на участъка. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU106

  

Изравнена греда между участъци. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU206

  

Изравнена греда между участъци. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU306

  

Изравнена греда между участъци. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU406

  

Изравнена греда между участъци. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU107

  

Край на участъка върху очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU207

  

Край на участъка върху очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU307

  

Край на участъка върху очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU407

  

Край на участъка върху очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU108

  

Край на участъка над обратна греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU208

  

Край на участъка над обратна греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU308

  

Край на участъка над обратна греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU408

  

Край на участъка над обратна греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU109

  

Вътрешна очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU209

  

Вътрешна очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU309

  

Вътрешна очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU409

  

Вътрешна очертаваща греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU110

  

Вътрешна обратна греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU210

  

Вътрешна обратна греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU310

  

Вътрешна обратна греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU410

  

Вътрешна обратна греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU111

  

Смяна в дебелината. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU211

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU311

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU411

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU112

  

Смяна в нивата със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU212

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU312

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU412

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU113

  

Асансьорна шахта окачена от плочата. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU213

  

Асансьорна шахта окачена от плочата. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU313

  

Асансьорна шахта окачена от плочата. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU413

  

Асансьорна шахта окачена от плочата. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU114

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU214

  

Смяна на нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата в линиите на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU314

  

Смяна на нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата в линиите на колоните. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU414

  

Смяна на нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата в линиите на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU115

  

Преход към конзолна масивна плоча с еднаква дебелина. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU215

  

Преход към конзолна масивна плоча с еднаква дебелина. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU315

  

Преход към конзолна масивна плоча с еднаква дебелина. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU415

  

Преход към конзолна масивна плоча с еднаква дебелина. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU116

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU216

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU316

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU416

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU117

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU217

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU317

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU417

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU218

  

Минимална съединена греда в ръба на конзола. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU318

  

Минимална съединена греда в ръба на конзола. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU418

  

Минимална съединена греда в ръба на конзола. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU219

  

Заклинваща връзка в греда по ръба. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU319

  

Заклинваща връзка в греда по ръба. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU419

  

Заклинваща връзка в греда по ръба. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU020

  

Междинно запълване в участъци на гредите подобряващи напречното разпределение.

EHU021

  

Напречни пръти над колони за изравнена греда с широка основа.

EHU122

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU222

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU322

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU422

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU223

  

Заклинваща връзка. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU323

  

Заклинваща връзка. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU423

  

Заклинваща връзка. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU124

  

Преход към масивна плоча с еднаква дебелина с еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU224

  

Преход към масивна плоча с еднаква дебелина с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU324

  

Преход към масивна плоча с еднаква дебелина с еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU424

  

Преход към масивна плоча с еднаква дебелина с еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU125

  

Смяна в дебелината. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Успоредни греди.

EHU225

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU325

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Решетъчни греди.

EHU425

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Монолитни ребра.

EHU126

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU226

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU326

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU426

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU127

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU227

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU327

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU427

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-малко от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU128

  

Смяна в нивата със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с горна масивна плоча. Успоредни греди.

EHU228

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с горна масивна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU328

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с горна масивна плоча. Решетъчни греди.

EHU428

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с горна масивна плоча. Монолитни ребра.

EHU129

  

Смяна в нивата със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с долна масивна плоча. Успоредни греди.

EHU229

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с долна масивна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU329

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с долна масивна плоча. Решетъчни греди.

EHU429

  

Смяна в нивата на линиите на колоните със спускане по-голямо от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча с долна масивна плоча. Монолитни ребра.

EHU230

  

Смяна в насочването на панели в изравнена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU330

  

Смяна в насочването на панели в изравнена греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU430

  

Смяна в насочването на панели в изравнена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU231

  

Смяна в направлението във вътрешна окачена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU331

  

Смяна в направлението във вътрешна окачена греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU431

  

Смяна в направлението във вътрешна окачена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU232

  

Смяна в направлението във вътрешна окачена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EHU332

  

Смяна в направлението във вътрешна окачена греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU432

  

Смяна в направлението във вътрешна окачена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU233

  

Смяна в направлението в опората над подпорна стена. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EHU333

  

Смяна в направлението в опората над подпорна стена. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EHU433

  

Смяна в направлението в опората над подпорна стена. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EHU034

  

Разположение на отрицателните пръти в еднопосочни плочи на греди не подредени в план.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли