Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EHZ: Стълбища

EHZ000

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонно стълбище.

EHZ098

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонно стълбище. (Таблица Вид I).

EHZ099

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонно стълбище. (Таблица Вид II).

EHZ001

  

Начало във фундаментна плоча.

EHZ002

  

Начало във фундаментна стъпка.

EHZ003

  

Начало във фундирането на стълбище.

EHZ004

  

Начало във фундаментна греда.

EHZ005

  

Начало в греда закрепена в плоча.

EHZ006

  

Начало увеличаващо се в плочата над подпорна стена.

EHZ007

  

Начало увеличаващо се в плочата над бетонова подпорна стена.

EHZ008

  

Край на стъпка в стълбищна площадка.

EHZ009

  

Опора върху подпорна стена в стълбищна площадка (Вид B).

EHZ010

  

Опора върху подпорна стена в стълбищна площадка (Вид A).

EHZ011

  

Свободен край в стълбищна площадка.

EHZ012

  

Начало на стъпка в стълбищна площадка.

EHZ013

  

Стлбищна площадка разделена от стъпала.

EHZ014

  

Сечение на непрекъснато стълбище с изкривени стъпала.

EHZ015

  

Край на стъпка в стълбищна площадка със стъпала.

EHZ016

  

Стъпка в стълбищна площадка разделена от стъпала.

EHZ017

  

Начало на стъпка в стълбищна площадка със стъпала.

EHZ018

  

Край на стъпка в стълбищна площадка със стъпало.

EHZ019

  

Стъпка в стълбищна площадка разделена от стъпала.

EHZ020

  

Начало на стъпка в стълбищна площадка със стъпало.

EHZ021

  

Опора на стъпка в съществуваща вертикална стена чрез шпилки.

EHZ022

  

Опори на стълбищна площадка в съществуващи вертикални стени чрез шпилки.

EHZ023

  

Начало на стъпка в съществуваща вертикална стена чрез шпилки.

EHZ024

  

Начало в греда закрепена в плочата на непрекснато стълбище изкривено в план.

EHZ025

  

Край в греда закрепена в плочата на непрекъснато стълбище изкривено в план.

EHZ026

  

Опора върху подпорна стена.

EHZ027

  

Опора върху бетонова стена.

EHZ028

  

Опора на окачена стълбищна площадка със съединяващи пръти в бетонова стена.

EHZ029

  

Опора на окачена стълбищна площадка със съединяващи пръти в разделящата стена.

EHZ030

  

Край на стъпка в греда закрепена в плочата.

EHZ031

  

Начало на стъпка в греда закрепена в плочата със стъпало.

EHZ032

  

Списък на армировката на стълбище.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли