Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на горния край на стена с рампа.

   

CCM001

   


  • Външната армировка на стената трябва да бъде напрегната и да прониква в натисковия слой за дължина по-голяма или равна на 50 cm.

  • 4O16 в горния край на стената са препоръчителни, за да се избегне напукването от свиване и за подсилване устойчивостта на механизъма стена-греда.

  • Необходимо е да се установи опорен механизъм на стената за земен натиск, докато не е препоръчително те да разчитат изключително на натисковия слой на плочите. Препоръчително е детайлът EHU020 да бъде включен в плана на плочата.