Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

CCM: Подпорни Стени

CCM000

  

TТаблица на характеристиките. Подпорни Стени.

CCM098

  

TТаблица на характеристиките. Подпорни стени. (Таблица Вид I).

CCM099

  

TТаблица на характеристиките. Подпорни стени. (Таблица Вид II).

CCM001

  

Връзка на горния край на стена с рампа.

CCM102

  

Връзка на горния край на стена с еднопосочна плоча. Успоредни греди.

CCM202

  

Връзка на горния край на стена с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

CCM302

  

Връзка на горния край на стена с еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

CCM402

  

Връзка на горния край на стена с еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

CCM502

  

Връзка на горния край на стена с двупосочна плоча Премахващи се запълващи блокчета.

CCM602

  

Връзка на горния край на стена с двупосочна плоча Сменяема форма.

CCM702

  

Връзка на горния край на стена с масивна плоча.

CCM003

  

Връзка на горния край на стена с греда.

CCM104

  

Междинна връзка на стена с еднопосочна плоча над издаденото препятствие. Успоредни греди.

CCM204

  

Междинна връзка на стена с еднопосочна плоча над издаденото препятствие. Предварително напрегнати греди.

CCM304

  

Междинна връзка на стена с еднопосочна плоча над издаденото препятствие. Решетъчни греди.

CCM404

  

Междинна връзка на стена с еднопосочна плоча над издаденото препятствие. Монолитни ребра.

CCM504

  

Междинна връзка в стена на олекотена плоча над издаденото препятствие. Премахващи се запълващи блокчета.

CCM604

  

Междинна връзка в стена на олекотена плоча над издаденото препятствие. Сменяема форма.

CCM704

  

Междинна връзка на стена с масивна плоча над издаденото препятствие.

CCM005

  

Междинна връзка на стена с изравнената греда над издаденото препятствие.

CCM106

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с еднопосочна плоча. Успоредни греди.

CCM206

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

CCM306

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

CCM406

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

CCM506

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с двупосочна плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

CCM606

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с двупосочна плоча. Сменяема форма.

CCM706

  

Междинна връзка на стена, изправена в две фази с масивна плоча.

CCM007

  

Междинна връзка в стена конструирана в два етапа с греда.

CCM008

  

Асансьорна шахта в ръба на стената с фундаментна плоча.

CCM009

  

Асансьорна шахта в стената по периметъра, като пресича ивичния фундамент.

CCM010-A

  

Колона закрепена в стена със същата дебелина. Със специална защита.

CCM010-B

  

Колона закрепена в стена със същата дебелина. Със страничен кофраж.

CCM010-C

  

Колона закрепена в стена със същата дебелина. Бетониране срещу терена.

CCM011

  

Колона изпъкнала от стената.

CCM811-A

  

Изпъкнала колона напълно закрепена е стена. Със специална защита.

CCM811-B

  

Изпъкнала колона напълно закрепена е стена. Със страничен кофраж.

CCM811-C

  

Изпъкнала колона напълно закрепена е стена. Бетониране срещу терена.

CCM911

  

Изпъкнала колона допираща се до стената.

CCM012

  

Основа на колона в разстлан фундамент не центрован в стената.

CCM013

  

Основа на стена във фундаментна плоча.

CCM014

  

Основа на стена не центрирана в ивичния фундамент с фундиращата греда.

CCM015

  

Основа на стена не центрирана в ивичния фундамент с конструктивна плоча.

CCM016

  

Основа на стена центрирана в ивичния фундамент.

CCM017

  

Основа на стена центрирана в ивичния фундамент с конструктивна плоча.

CCM018

  

Основа на стена не центрирана в ивичния фундамент.

CCM019

  

Детайл на хоризонтална армировка в ъглите.

CCM020

  

Конструктивен възел. Вертикално в стената.

CCM021

  

Връзка на разширяване. Вертикално в стената.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли