Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Асансьорна шахта в ръба на стената с фундаментна плоча.

   

CCM008

   


  • В случай че върху изкопа действат подземни води, да се покрие вътрешността с непромокаем слой.

  • Армировката отдолу и в страните на асансьорната шахта трябва да бъде проверена за детайлиране. Препоръчително е минималният използван диаметър да бъде O12 с минимално отстояние, равно на това на плочата.