Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Основа на стена центрирана в ивичния фундамент с конструктивна плоча.

   

CCM017

   


  • Този вид основи с по-голяма армировъчна мрежа от нормално използваната - например O8 през 20, замества съединяващи греди между фундаментите много продуктивно и запазва голям обем от бетона като също оформя част от фундаментите. Препоръчително е армировъчната мрежа да се дублира.

  • Качеството на бетона за основата трябва да съвпада с бетона за фундаментите.