Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Смяна по височина по-голяма от дебелината на плочата.

   

CSL008

   


  • Ако дебелината B на свързващия елемент е същата като дебелината на плочата, такива промени в нивото могат да се случат практически във всяка линия, докато двете нива работят като група и с приемственост.

  • За стойности на B по-малки от дебелината на плочата трябва да се проверят връзките; препоръчително е да не се използват стойности по-малки от 0.40 m.