Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

CSL: Фундаментни Плочи

CSL000

  

TТаблица на характеристиките. Фундаментни Плочи.

CSL098

  

TТаблица на характеристиките. Фундаментни Плочи. (Таблица Вид I).

CSL099

  

TТаблица на характеристиките. Фундаментни Плочи. (Таблица Вид II).

CSL001

  

Греда по периметъра на ръба.

CSL002-A

  

Колона на ръба върху греда по периметъра на ръба. Със специална защита.

CSL002-B

  

Колона на ръба върху греда по периметъра на ръба. Със страничен кофраж.

CSL002-C

  

Колона на ръба върху греда по периметъра на ръба. Бетониране срещу терена.

CSL003-A

  

Колона по ръба с армировка на продънване. Пръти под 450. Със специална защита.

CSL003-B

  

Колона по ръба с армировка на продънване. Пръти под 450. Със страничен кофраж.

CSL003-C

  

Колона по ръба с армировка на продънване. Пръти под 450. Бетониране срещу терена.

CSL004

  

Централна колона.

CSL005

  

Централна колона с армировка на продънване. Пръти под 450.

CSL006

  

Смяна на долната дебелина.

CSL007

  

Смяна на горната дебелина.

CSL008

  

Смяна по височина по-голяма от дебелината на плочата.

CSL009

  

Смяна по височина по-малка от дебелината на плочата.

CSL010

  

Асансьорна шахта.

CSL011-A

  

Колона по ръба с армировка на продънване. Напречни пръти със стремена. Със специална защита.

CSL011-B

  

Колона по ръба с армировка на продънване. Напречни пръти със стремена. Със страничен кофраж.

CSL011-C

  

Колона по ръба с армировка на продънване. Напречни пръти със стремена. Бетониране срещу терена.

CSL012

  

Централна колона с армировка на продънване. Напречни пръти със стремена.

CSL013

  

Преход между мрежи с различно ориентиране.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли