Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Асансьорна шахта.

   

CSL010

   


  • В случай че върху изкопа действат подземни води, да се покрие вътрешността с непромокаем слой.

  • Армировката на дъното и стените на асансьорната шахта трябва да бъдат проверени по отношение на техните размери. Препоръчително е минималният използван диаметър да бъде O12, на минимално отстояние, равно на дебелината на плочата.