Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

CSZ: Фундаментни Стъпки

CSZ000

  

TТаблица на характеристиките. Фундаменти.

CSZ098

  

TТаблица на характеристиките. Фундаменти. (Таблица Вид I).

CSZ099

  

TТаблица на характеристиките. Фундаменти. (Таблица Вид II).

CSZ001

  

Единични фундаменти.

CSZ002

  

Комбинирано фундиране на две колони.

CSZ003

  

Смяна във височините на фундиране =< 1 m.

CSZ004

  

Фундиране над фундаментния изкоп.

CSZ005

  

Асансьорна шахта.

CSZ006

  

Начало на колона в асансьорната шахта.

CSZ007

  

Свързване на фундаменти на различни нива.

CSZ008

  

Санитарна плоча подпряна на опорна стена.

CSZ009

  

Санитарна плоча подпряна на бетонова стена.

CSZ010

  

Фундиране вразширена връзка.

CSZ011

  

Съединяваща греда между фундаментите.

CSZ012

  

Фундиране със стъпало.

CSZ013-A

  

Междинен и ъглов фундамент с ивични фундаменти. Със специална защита.

CSZ013-B

  

Междинен и ъглов фундамент с ивични фундаменти. Със страничен кофраж.

CSZ013-C

  

Междинен и ъглов фундамент с ивични фундаменти. Бетониране срещу терена.

CSZ014

  

Единичен фундамент с включена плоча.

CSZ015

  

Фундаментна греда с включена плоча.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли