Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Фундаментна греда с включена плоча.

   

CSZ015

   


  • В този случай качеството на бетона за плочата трябва да съвпада с бетона на фундаментите.

  • Този вид основи с по-голяма армировъчна мрежа от нормално използваната - например O8 през 20, замества съединяващи греди между фундаментите много продуктивно и запазва голям обем от бетона като също оформя част от фундаментите. Препоръчително е армировъчната мрежа да се дублира.