Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Междинна връзка на стоманена колона с усилващ панел.

Плочка без усилители.

   

EAM011

   


  • Ефикасноста на твърдостта и основната устойчивост на връзките, носещи хоризонтални усилия не е подходяща. Трябва да се вземат предпазни мерки: кръстосано укрепване, подсилване на положителната армировка и др. в цялата конструкция.

  • Проектирането на пилотни възглавници, базови плочки, усилители и вертикална арм. трябва да бъде изпълнено като за закотвяща плочка, съгласно изчислителните сили.

  • Тези решения са приложими само за стоманени колони с малки аксиални товари и огъващи моменти, които се използват рядко в стоманобетонни конструкции и не са отговорни за цялостната стабилност на сградата.