Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EAM: Комбинирани Плочи

EAM101

  

Опора в края на участъка над стоманена греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EAM201

  

Опора в края на участъка върху стоманена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EAM301

  

Опора в края на участъка върху стоманена греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EAM401

  

Опора в края на участъка върху стоманена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EAM501

  

Опора в края на участъка върху стоманена греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EAM601

  

Опора в края на участъка върху стоманена греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EAM701

  

Опора в края на участъка върху стоманена греда. Масивна плоча.

EAM202

  

Опора в края на участък от стоманена окачена греда в плоча. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EAM302

  

Опора в края на участък от стоманена окачена греда в плоча. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EAM402

  

Опора в края на участък от стоманена окачена греда в плоча. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EAM502

  

Опора в края на участък от стоманена окачена греда в плоча. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EAM602

  

Опора в края на участък от стоманена окачена греда в плоча. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EAM702

  

Опора в края на участък от стоманена окачена греда в плоча. Масивна плоча.

EAM203

  

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EAM303

  

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EAM403

  

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EAM503

  

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EAM603

  

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EAM703

  

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Масивна плоча.

EAM104

  

Опора между участъци над стоманена греда. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

EAM204

  

Опора между участъци от стоманена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EAM304

  

Опора между участъци от стоманена греда. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EAM404

  

Опора между участъци от стоманена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EAM504

  

Опора между участъци от стоманена греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EAM604

  

Опора между участъци от стоманена греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EAM704

  

Опора между участъци от стоманена греда. Масивна плоча.

EAM205

  

Опора между участъци от предварително напрегната стоманена греда, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EAM305

  

Опора между участъци от предварително напрегната стоманена греда, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EAM405

  

Опора между участъци от предварително напрегната стоманена греда, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EAM505

  

Опора между участъци от предварително напрегната стоманена греда, закрепена в плочата. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EAM605

  

Опора между участъци от предварително напрегната стоманена греда, закрепена в плочата. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EAM705

  

Опора между участъци от предварително напрегната стоманена греда, закрепена в плочата. Масивна плоча.

EAM206

  

Опора между участъци от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

EAM306

  

Опора между участъци от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Решетъчни греди.

EAM406

  

Опора между участъци от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Еднопосочна плоча. Монолитни ребра.

EAM506

  

Опора между участъци от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EAM606

  

Опора между участъци от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EAM706

  

Опора между участъци от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата. Масивна плоча.

EAM507

  

Монтаж на централен укрепващ панел със стоманена колона. Олекотена плоча.

EAM707

  

Монтаж на централен укрепващ панел със стоманена колона. Масивна плоча.

EAM508

  

Монтаж на междинен укрепващ панел със стоманена колона. Олекотена плоча.

EAM708

  

Монтаж на междинен укрепващ панел със стоманена колона. Масивна плоча.

EAM509

  

Монтаж на ъглов укрепващ панел със стоманена колона. Олекотена плоча.

EAM709

  

Монтаж на ъглов укрепващ панел със стоманена колона. Масивна плоча.

EAM010

  

Междинна връзка на стоманена колона с усилващ панел. Плочка с усилители.

EAM011

  

Междинна връзка на стоманена колона с усилващ панел. Плочка без усилители.

EAM012

  

Връзка на бетонова колона, частично излизаща от периметъра на плочата чрез стоманен профил.

EAM013

  

Снаждане на стоманена колона с разположена отдолу бетонова колона.

EAM014

  

Просто подпиране в края на участъка. Стоманена греда върху бетонова колона без да продължава.

EAM015

  

Просто подпиране в края на участъка на греда или бетонова плочка върху стоманена колона.

EAM016

  

Опора на непрекъсната стоманена греда върху бетонова колона.

EAM017

  

Опора на греда или непрекъсната бетонова плоча върху стоманена колона.

EAM018

  

Свързване в края на участък на стоанена греда с непрекъсната бетонова колона.

EAM019

  

Връзка в края на участъка на бетонова стена със стоманена колона отгоре и отдолу.

EAM020

  

Връзка в края на участъка на стоманена греда с стоманена колона отгоре и бетонова колона отдолу.

EAM021

  

Свързване на края на участък на греда или бетонова плоча върху бетоова колона одолу и стоманена колона отгоре.

EAM022

  

Връзка в края на участък на греда или бетонова плоча върху стоманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

EAM023

  

Връзка на несвързани стоманени греди върху непрекъсната бетонова колона.

EAM024

  

Връзка на фиксирана стоманена греда върху бетонова колона отдолу и стоманена колона отгоре.

EAM025

  

Връзка на непрекъснати бетонови греди над непрекъснати стоманени клони.

EAM026

  

Връзка на непрекъснати бетонови греди над непрекъснати стоманени колони.

EAM027

  

Връзка на бетонова стена или непрекъсната плоча върху бетонова колона отдолу и стоманена колона отгоре.

EAM028

  

Връзка на стоманена греда с гредаили плочка над непрекъсната бетонова колона.

EAM029

  

Връзка на стоманена греда с бетонова греда върху бетонова колон отдолу и стоманена колона отгоре.

EAM030

  

Връзка на бетонова греда или непрекъсната плоча върху стманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

EAM031

  

Връзка на елстично фиксирани стоманени греди върху стоманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

EAM032

  

Връзка на просто подпряна стоманена греда с бетонова греда или плоча върху стоманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

EAM833

  

Разположение на стоманени фланци в главите на колоните с леки натоварвания.

EAM933

  

Разположение на стоманени фланци в главите на колоните с тежки натоварвания.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли