Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка в края на участък на греда или бетонова плоча върху стоманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

   

EAM022

   


  • Закотвящите болтове или пръти могат да се оразмеряват като се осигурява предаването на усилия към стоманената колона, като се поддържа тяхната съвместимост с армировката, изискана от бетоновата колона.

  • Може да е необходимо да се добавят странични усилители за укрепване на плочката.