Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка в края на участъка на стоманена греда с стоманена колона отгоре и бетонова колона отдолу.

   

EAM020

   


  • В зависимост от степента на свобода, може да е необходимо да се подсили базата на колоната със странични усилители равни или по-големи на 8 cm.

  • Дължината и диаметърът на болтовете ще се получат от изчислението на усилията, които искате да се предават върху бетоновата колона.

  • Препоръчително е връзката да се отчете като такава с ниска устойчивост с греда просто подпряна в колоната.