Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Свързване на края на участък на греда или бетонова плоча върху бетоова колона одолу и стоманена колона отгоре.

   

EAM021

   


  • Закотвящата плочка ще има минимална широчина по-голяма от тази на колоните, които се свързват във възела.

  • Закотвящите болтове или пръти зависят от най-лошия случай на сили, които искате да предадете със стоманената колона. Ако те са големи, то може да се изискват странични усилители.