Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Опора на греда или непрекъсната бетонова плоча върху стоманена колона.

   

EAM017

   


  • Закотвящите болтове или пръти могат да се проектират като функция от вертикален товар и неуравновесен момент, който се стреми да се предаде на стоманената колона.