Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на просто подпряна стоманена греда с бетонова греда или плоча върху стоманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

   

EAM032

   


  • Отчита гредата като просто подпряна и колоната със степен на твърдост като функция от коравината, с която е свързана плочата в главата - може да има нужда от странични усилители.