Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

 
   

Опора в края на участък от стоманена греда на по-малка височина, закрепена в плочата.

Еднопосочна плоча.

Решетъчни греди.

   

EAM303

   


  • Отчетено е като проста опора за изчислителни цели.