Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

 
   

Монтаж на междинен укрепващ панел със стоманена колона.

Олекотена плоча.

   

EAM508

   


  • Ще се разположат четири стоманени U-профила, съгласно Техническата Документация, центровани около дебелината на плочата.

  • Заковянето ще се включи в опората фабрично.

  • Профилите ще се заварят един към друг и към опората по контактния периметър с дебелина на заварката 7 mm.

  • Във връзките, прекъснатият U-профил ще има непрекъсната покриваща стоманена плочка с обща площ, еднаква с тази на горния пояс на профила, заварена по целия периметър със заварка с дебелина 2.5 mm.

  • Ще се разположи спирала с дебелина 8 mm и стъпка 10 cm в двете ръце на стоманената опора.

  • Препоръчаните напречни пръти са за етажи на сгради с общо приети живи товари и приемливо укрепени участъци. За всеки случай се изисква да се прегледат поотделно.