Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на фиксирана стоманена греда върху бетонова колона отдолу и стоманена колона отгоре.

   

EAM024

   


  • Ако искате да постигнете по-голяма коравина във връзките на гредата, възелът трябва да бъде усилен с армировка в горния пояс на гредите и като се дава непрекъснатост през подходящи усилители.

  • Закотвящите болтове или пръти трябва да гарантират връзката за неуравновесяващ момент.