Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Просто подпиране в края на участъка.

Стоманена греда върху бетонова колона без да продължава.

   

EAM014

   


  • Закотвящите болтове или пръти ще бъдат проектирани да предават моменти, аксиални сили и срязващи сили, които съществуват в опората.

  • Изисква се централен отвор в базовата плочка (за дрениране).