Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на елстично фиксирани стоманени греди върху стоманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

   

EAM031

   


  • Закотвящите пръти от стоманената колона трябва да са равни или по-големи от изискваната армировка в колоната.

  • Стоманените греди заварени по периметъра с покриваща плочка на горния пояс могат да се отчитат като достатъчно твърди в еластичната зона.