Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на непрекъснати бетонови греди над непрекъснати стоманени колони.

   

EAM026

   


  • Вертикалните дължини на заварката на UPN-160 трябва напълно да гарантират пренасянето на срязващи сили от гредата към колоната.

  • Всички пръти на отрицателната армировка, които са срязани трябва да се заменят с еднакви пръти от страните на стоманената колона и е препоръчително да се осигурят допълнителни положителни пръти, като се игнорира това, че отрицателното огъване може да окаже влияние в изчислението.