Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на несвързани стоманени греди върху непрекъсната бетонова колона.

   

EAM023

   


  • Тези решения изискват внимателно полагане на бетона с вертикален вибратор, за да се избегнат опасни кухини.

  • Отчита гредите като просто подпряни, за да са консервативни.