Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Просто подпиране в края на участъка на греда или бетонова плочка върху стоманена колона.

   

EAM015

   


  • Проектирането на свързващи пръти ще се изпълни по отношение на момента, който тряба да се предаде от гредатакъм колоната отдолу. Коравината на тези връзки не е много висока, тогава проектантът трябва да внимава, когато изчислява момента, който се получава.