Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на бетонова греда или непрекъсната плоча върху стманена колона отдолу и бетонова колона отгоре.

   

EAM030

   


  • Може да е полезно да въведете два странични усилителя, успоредно на гредата, за да подобрите коравината на връзката на колоната във възела.