Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Връзка на бетонова колона, частично излизаща от периметъра на плочата чрез стоманен профил.

   

EAM012

   


  • Този детайл трябва да бъде съответно оразмерен съгласно настоящата геометрия.

  • Този вид детайл във всеки случай е препоръчителен и нашето мнение е че не трябва да се проектира, освен в специални случаи, в които точно трябва да се разположи.