Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Свързване в края на участък на стоанена греда с непрекъсната бетонова колона.

   

EAM018

   


  • Крайната плочка трябва да се монтира с кофража на колоната у да се бетонира с нея.

  • Отчита стоманената греда като просто подпряна за изчислителни цели и проектира свързващите пръти, за да понесат срязващите сили в гредата с коефициент на сигурност равен или по-голям от 2.