Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EHL: Масивни Плочи

EHL700

  

TТаблица на характеристиките. Стоманобетонни рампи.

EHL798

  

TТаблица на характеристиките. Данни плоча. (Таблица Вид I).

EHL799

  

TТаблица на характеристиките. Данни плоча. (Таблица Вид II).

EHL701

  

Опора в края на участъка над подпорната стена.

EHL702

  

Опора между участъците над подпорната стена.

EHL705

  

Вътрешна изравнена греда.

EHL706

  

Край на участъка върху очертаваща греда.

EHL707

  

Край на участъка над обратна греда.

EHL708

  

Вътрешна очертаваща греда.

EHL709

  

Вътрешна обратна греда.

EHL710

  

Армировка на вътрешен усилващ панел с бетонова колона.

EHL711

  

Армировка на усилващ панел по ръба с бетонова колона.

EHL712

  

Армировка на усилващ панел в ъгъла с бетонова колона.

EHL716

  

Сечение на изпъкналия централен усилващ панел.

EHL719

  

Вертикални пръти в края на конзолата, за да уеднаквят деформациите.

EHL721

  

Усилване за продънване с радиално разположени пръти под 450.

EHL722

  

Смяна на дбелината в линията на колоните.

EHL723

  

Смяна на нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата.

EHL724

  

Смяна на нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните.

EHL725

  

Смяна на нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в междинната зона на участъка.

EHL726

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край.

EHL727

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край.

EHL728

  

Асансьорна шахта спускаща се до масивната плоча.

EHL729

  

Укрепване на непредвиден отвор в масивна плоча.

EHL730

  

Отвор в масивна плоча решен чрез греди по ръба.

EHL731

  

Отвор в края с обратна греда.

EHL732

  

Отвор в края с окачена греда.

EHL733

  

Контрол на напукване в ъглите на отворите.

EHL734

  

Неизбежен отвор в греда по ръба.

EHL735

  

Минимална съединена греда в ръба на конзола.

EHL736

  

Заклинваща връзка.

EHL737

  

Наклонена плоча на приземната плоча над стена за конструкция на стълби.

EHL738

  

Заклинваща връзка в греда по ръба.

EHL739

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото.

EHL740

  

Детайл на ръба на плочата.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли