Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

 
   

Армировка на вътрешен усилващ панел с бетонова колона.

   

EHL710

   


  • Напречните пръти могат да носят стремена, в зависимост от големината на продънването. Размерът на стремената ще се определи за всеки злучай, но е препоръчително да съдържат 4 клона.