Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

 
   

Армировка на усилващ панел по ръба с бетонова колона.

   

EHR012

   


  • Закрепената греда перпендикулярно на борда, която изгражда едната ръка от напречните греди в централните усливащи панели, могат да носят стремена в зависимост от големината на продънването и др.

  • Напречните пръти от 2O16+2O12 могат да носят стремена, в зависимост от големината на продънването. Размерът на стремената трябва да се определи за всеки случай. Стремената могат да са просто-затворени елементи, които подпомагат поддържането на горните слоеве армировка, въпреки че това основно е направено от свиването на оставащата стомана в премахващите се запълващи блокчета. В случай на сменяем кофраж трябва да остане толкова армировка на столчетата, колкото да осигури подходящо бетоново покритие.

  • Посочената армировка има област на приложение в типични жилищни проекти; в други задачи трябва да се приспособи към частични условия.