Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

EHR: Олекотени Плочи

EHR500

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR598

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Олекотена плоча с премахващи запълващи блокчета. (Таблица Вид I).

EHR599

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Олекотена плоча с премахващи запълващи блокчета. (Таблица Вид II).

EHR600

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Олекотена плоча с премахващо блокче.

EHR698

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Олекотена плоча с премахващо блокче. (Таблица Вид I).

EHR699

  

TТаблица на характеристиките. Данни за плоча. Олекотена плоча с премахващо блокче. (Таблица Вид II).

EHR501

  

Опора в края на участъка над подпорната стена. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR601

  

Опора в края на участъка над подпорната стена. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR502

  

Опора между участъците над подпорната стена. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR602

  

Опора между участъците над подпорната стена. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR505

  

Детайл в ръба на плочата. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR605

  

Детайл в ръба на плочата. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR506

  

Вътрешна изравнена греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR606

  

Вътрешна изравнена греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR507

  

Край на участъка върху очертаваща греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR607

  

Край на участъка върху очертаваща греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR508

  

Край на участъка над обратна греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR608

  

Край на участъка над обратна греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR509

  

Вътрешна очертаваща греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR609

  

Вътрешна очертаваща греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR510

  

Вътрешна обратна греда. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR610

  

Вътрешна обратна греда. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR011

  

Армировка на вътрешен усилващ панел с бетонова колона.

EHR012

  

Армировка на усилващ панел по ръба с бетонова колона.

EHR013

  

Армировка на усилващ панел в ъгъла с бетонова колона.

EHR517

  

Сечение на изпъкналия централен усилващ панел. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR617

  

Сечение на изпъкналия централен усилващ панел. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR020

  

Вертикални пръти в края на конзолата, за да уеднаквят деформациите.

EHR022

  

Усилване за продънване с радиално разположени пръти под 450.

EHR523

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR623

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR524

  

Смяна на дебелината в участъка. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR624

  

Смяна на дебелината в участъка. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR525

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR625

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR526

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR626

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR527

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в участъка. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR627

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в участъка. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR528

  

Преход към конзолна масивна плоча с еднаква дебелина. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR628

  

Преход към конзолна масивна плоча с еднаква дебелина. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR529

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR629

  

Преход към конзолна масивна плоча с по-малка дебелина изравнена с горния край. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR530

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR630

  

Преход към конзолна масивна плоча или по-малка дебелина изравнена в долния край. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR531

  

Асансьорна шахта окачена от плочата. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR631

  

Асансьорна шахта окачена от плочата. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR032

  

Отвор не предвиден в изчислението, пресичащ се с ребра. Олекотена плоча.

EHR033

  

Отвор пресичащ се с ребра, решен с греди по периметъра. Олекотена плоча.

EHR034

  

Отвор в края с обратна греда. Олекотена плоча.

EHR035

  

Отвор в края с окачена греда. Олекотена плоча.

EHR036

  

Преход между мрежи с различно ориентиране.

EHR037

  

Заваряване на ребро в челото на усилващ панел, за нарастване ма меговата устойчивост на срязване, премахвайки запълващите блокчета.

EHR038

  

Контрол на напукване в ъглите на отворите.

EHR039

  

Неизбежен отвор в греда по ръба.

EHR540

  

Подсилване на ребра срещу срязване в челото на усилващ панел чрез пръти под 45°. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR640

  

Подсилване на ребра срещу срязване в челото на усилващ панел чрез пръти под 45°. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR840

  

Подсилване на ребра срещу срязване в челото на усилващ панел чрез спирали. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR940

  

Подсилване на ребра срещу срязване в челото на усилващ панел чрез спирали. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR541

  

Греда в конзола перпендикулярно на греда по ръба. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR641

  

Греда в конзола перпендикулярно на греда по ръба. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR542

  

Минимална съединена греда в ръба на конзола. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR642

  

Минимална съединена греда в ръба на конзола. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR043

  

Видове стремена за греди в олекотени плочи.

EHR544

  

Заклинваща връзка. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR644

  

Заклинваща връзка. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR545

  

Наклонена плоча на приземната плоча над стена за конструкция на стълби. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR645

  

Наклонена плоча на приземната плоча над стена за конструкция на стълби. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR546

  

Заклинваща връзка в греда по ръба. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR646

  

Заклинваща връзка в греда по ръба. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR547

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR647

  

Засичане на наклонени плочи в греда на билото. Олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR048

  

Връзка на вътрешни греди. Олекотена плоча.

EHR049-P

  

Армировка на греди по ръба с усукване между колони.

EHR049

  

Армировка на греди по ръба с усукване между колони.

EHR050-P

  

Конзолна греда.

EHR050

  

Конзолна греда.

EHR551

  

Преход към масивна плоча с еднаква дебелина с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR651

  

Преход към масивна плоча с еднаква дебелина с олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR552

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета с масивна плоча.

EHR652

  

Смяна на дбелината в линията на колоните. Олекотена плоча. Сменяема форма с масивна плоча.

EHR553

  

Смяна на дебелината в участъка. Олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета с масивна плоча.

EHR653

  

Смяна на дебелината в участъка. Олекотена плоча. Сменяема форма с масивна плоча.

EHR554

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR654

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR555

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR655

  

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR556

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR656

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR557

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR657

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в линиите на колоните. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR558

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в участъка. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR658

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в участъка. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяема форма.

EHR559

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в участъка. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Премахващи се запълващи блокчета.

EHR659

  

Смяна в нивото със спускане по-голямо от дебелината на плочата в участъка. Масивна плоча с олекотена плоча. Сменяема форма.

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли