Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Конзолна греда.

   

EHR050

   


  • Въпреки че армировката може да се закотви права със съответната дължина lb, препоръчваме прътите да завършват с куки 20 cm, предвид че всяка грешка в разположението им може да има сериозни последици.