Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли: стомана, бетон и комбинирани

Поръчка за конструктивните детайли

   

Смяна в нивото със спускане по-малко от дебелината на плочата.

Долна масивна плоча с олекотена плоча.

Сменяема форма.

   

EHR655

   


  • Проверете дали положителната мрежа на олекотената плоча има по-голям капацитет от максималния капацитет на масивната плоча в осите на мрежата.